מזל טוב הנהגת דרור החדשה!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 24/8/2016